Şükür Məhişoğlu
@mehisoglusukur

Səfər bizim, zəfər ALLAHINDIR

Görüləcək bir şey yoxdur