Şirkətlər

Filter

Fab Boya

Tikinti Materialları Baku, AzərbaycanrəngboyaAzərbaycankimya

Azertexnolayn MMC

Təsisat Xidmətləri Sumgayit, AzərbaycanAzərbaycansənayemetalboru

BP Azərbaycan

Neft və Enerji Bakü, Azərbaycanneftboru xəttiAzərbaycanBritaniya

Atef Qrup

Elektrik / Elektronik İstehsalatı Baku, AzərbaycanavadanlıqAzərbaycanenerjinəqliyyatkommunal

Azərbaycanfilm

Kinoteatr və Film Bakü, AzərbaycanfilmAzərbaycanistehsalkino

Mакs Şirkəti

Tikinti Materialları Bakü, Azərbaycantikintinefttəbii qazAzərbaycan

Baku Universal Group

Tikinti Materialları Bakü, AzərbaycantikintiinşaatAzərbaycanBakı

ATEF Şirkətlər Qrupu

Yenilənə və Ətraf Mühit Bakü, AzərbaycanelektrikAzərbaycantransformatorzavod

ASE Express

Yük daşıma / Çatdırılma Bakü, AzərbaycançatdırılmanəqliyyatAzərbaycan