Avropanın Gənc Azərbaycanlı Dostları Assosiasiyası

MühasibəAzərbaycan

Avropanın Gənc Azərbaycanlı Dostları Assosiasiyası (AYAFE) könüllü qeyri-hökümət gənclər təşkilatıdır.
Məqsəd və hədəflər:
Azərbaycanı Avropa gəncliyi arasında tanıtmaq;
Avropanın siyasi və iqtisadi tərəflərini araşdırmaq və Azərbaycan gəncləri arasında təbliğ etmək;
Azərbaycan gənclərinin Avropa ölkələrinin gəncləriylə dostluq əlaqələri qurmağı və əlaqələrin inkişafı üçün çalışmaq;
Digər Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən fərqli beynəlxalq və milli gənclik təşkilatları ilə mübadilə proqramlarını tətbiq etmək;
Avropa miqyasında fəaliyət göstərən beynəlxalq gənclik STK'larında təmsil edilmək;
Azərbaycanda könüllü gənclik hərəkatını yaymaq;
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətini gücləndirmək üçün aktiv olmaq.