Azər-İlmə

parçaAzərbaycan

Azər-İlmə şirkəti Azərbaycan xalçaları istehsal edir.
Azərbaycan xalçalarının unudulmaqda olan çeşnilərini bərpa etmək, milli xalçaların bədii ənənələrini yaşatmaq və gələcək nəsillərə ötürmək, Azərbaycan xalçasının beynəlxalq miqyasda ticarətini təşkil etməklə layiqli şəkildə təbliğinə nail olmaq Azər-İlmənin əsas məqsədlərindən biridir.