Azərbaycan Beynəlxalq Bankı

BankAzərbaycan

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Azərbaycan, Rusiya və Gürcüstanda pərakəndə və korporativ müştərilər üçün müxtəlif bank məhsulları və xidmətləri göstərir. Şirkət bank, sığorta və kart əməliyyatları seqmentləri vasitəsilə fəaliyyət göstərir. Şəxsi və korporativ müştəri cari, əmanət hesabları, depozitlər, investisiya əmanət məhsulları, depozit, kredit və debet kartları, istehlak kreditləri və ipoteka, birbaşa debit müəssisələri, overdraftlar, kredit və digər kredit imkanları, valyuta və törəmə məhsulları təklif edir. Şirkət həmçinin ödəniş, pul, pərakəndə satış, ixrac/idxal ilə əlaqəli ödəmə xidmətləri də daxil olmaqla qısamüddətli, valyuta mübadiləsi, əmanət qutusu və maliyyə xidmətləri göstərir. Bundan başqa, sığorta məhsulları, eləcə də İnternet və mobil bank xidmətləri təklif edir. Şirkət 31 dekabr 2015-ci il tarixindən Azərbaycan Respublikasında 35 filial şəbəkəsi vasitəsilə fəaliyyət göstərir, London və Frankfurtda 2 nümayəndəliyi var.