Azərbaycan Demokratiya və İnsan Haqları İnstitutu

Mülki və İctimai TəşkilatAzərbaycan

Azərbaycan Demokratiya və İnsan Haqları İnstitutu 1 iyun 2014-cü il tarixində Bakı şəhərində təsis edilmişdir.
ADİHİ təşkilatının əsas məqsədi Azərbaycanda insan haqları, demokratiya və azadlıqlar sahəsində mövcud olan problemlərin aradan qaldırılmasında yaxından iştirak etmək, insan və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasında öz töhfəsini vermək, insanların öz hüquqlarını dərindən bilməsi üçün müxtəlif layihələr həyata keçirməkdir.
ADİHİ üzvlük prinsiplərinə əsaslanan və Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun şəkildə təsis edilmiş qeyri-hökumət və qeyri-kommersiya təşkilatıdır.