Azərbaycan Gənc Hüquqşünaslar Birliyi

Mülki və İctimai TəşkilatAzərbaycan

Azərbaycan Gənc Hüquqşünaslar Birliyinin əsas missiyası:
Hüquq elmlərinin müvafiq sahələri üzrə müasir informasiya mənbələrinin öyrənilməsi;
İnsan hüquqları və azadlıqlarının qorunması ilə əlaqədar dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində fəal iştirak etmək;
Gənclərə aid qanunvericilik layihələri hazırlamaq;
Gənclərin hüquqları və azadlıqlarına dair qanunvericiliyi təbliğ etmək;
Digər dövlətlərin təcrübələrindən faydalanmaq, beynəlxalq sözləşmələri öyrənmək.