Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurası

Mülki və İctimai TəşkilatAzərbaycan

Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurası 17 gənclər təşkilatı tərəfindən qurulmuşdur. Milli Şuraya hal-hazırda 112 gənclər təşkilatı daxildir.
Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurası Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin yaradılmasında gənclərin və gənclər təşkilatlarının aktivliyini artırmağı hədəfləməkdədir.