Azərbaycan Sosiologiya Cəmiyyəti

Mülki və İctimai TəşkilatAzərbaycan

Azərbaycan Sosiologiya Cəmiyyəti sosioloji araşdırmalar və ictimaiyyət ilə əlaqəli anketler hazırlayır.
ASC aşağıdakı sahələrdə fəaliyyət göstərir:
siyasət (seçki və onun doğruluğu);
sosial (təhsil, iş, səhiyyə, ailə, rüşvət və s.);
biznes (maliyyə və sığorta, daşınmaz əmlak və inşaat, media, idman, sənaye, avtomobil bazarı və s.).