Azərbaycan və Türkiyə İş Adamları Birliyi

Mülki və İctimai TəşkilatAzərbaycan

ATİB Azərbaycan iqtisadiyyatını canlandıran yeni inkişaf istiqamətində Türkiyə və Azərbaycan iş adamlarını bir yerdə toplayaraq, Azərbaycanın sahib olduğu iqtisadi potensialdan birlikdə istifadə etmək və bir SİNERJİ yaratmaq üçün qurulmuşdur.