Azərbaycanın Aqroinvest Kredit İttifaqı

Maliyyə XidmətləriAzərbaycan

Azərbaycanın AqroInvest Kredit İttifaqı (CU) Azərbaycan Milli Bankının 2001-ci il tarixli N02-10 / 145 saylı lisenziyasına əsasən Bakı şəhərində yaradılmışdır. Əsas məqsəd kiçik və orta müəssisələrin inkişafı, kənd təsərrüfatı, ticarət və istehsal sahələrini artırmaqdır. Eyni zamanda Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişaf etdirilməsi üzərinə ixtisaslaşmışdır.