Azergold QSC

Mədən və MetallarAzərbaycan

“AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 11 fevral 2015-ci ildə Bakı şəhərində təsis edilmişdir.
Cəmiyyətin əsas məqsədi qiymətli və əlvan metal filizi yataqlarının öyrənilməsi, tədqiqi, kəşfiyyatı, idarə olunması, hasilatı, emalı və satışı, bu sahədə yeni texnologiyaların tətbiqi, maddi-texniki bazanın müasirləşdirilməsi və ondan səmərəli istifadə, habelə bu sahənin inkişafı ilə bağlı digər işlərin yerinə yetirilməsini təşkil etməkdir.