AzVirt

Tikinti MateriallarıAzərbaycan

AzVirt Azərbaycanın ən böyük yol tikinti şirkətlərindən biridir. Hal-hazırda AzVirt aşağıdakı xidmətlər üzrə ixtisaslaşmışdır:
- Avtomobil yollarının tikintisi, yenidənqurulması və təmiri;
- Körpülərin, yol ötürücülərinin və süni qurğuların tikintisi, yenidənqurulması və təmiri;
- Hava limanları üçün terminalların, uçuş-enmə zolaqlarının tikintisi, yenidənqurulması;
- Tikinti materiallarının istehsalı;
- Layihələndirmə işləri.