Bank Respublika

BankAzərbaycan

Açıq Səhmdar Cəmiyyəti olan Bank Respublika öz törəmə müəssisələri ilə birgə fərdi və korporativ müştərilərə müxtəlif bank məhsulları və xidmətləri təqdim edir. Pərakəndə Bankçılıq, Korporativ Bankçılıq, Sığorta və digər seqmentlər vasitəsilə fəaliyyət göstərir. Pərakəndə Bankinq seqmentində xüsusi bank xidmətləri, fərdi müştəri cari hesabları, əmanətlər, investisiya əmanət məhsulları, saxlanılma, kredit və debet kartları, istehlak kreditləri və ipotekalar təklif olunur.
Korporativ Bankçılıq seqmentinde birbaşa debit müəssisələri, cari hesablar, depozitlər, overdraftlar, kredit və digər kredit imkanları, xarici valyuta və törəmə məhsullar təklif edilir. Sığorta seqmenti yük, əmlak, zərər, üçüncü tərəf öhdəliyi və avtomobil sığortası kimi xidmətlər də təqdim etməkdədir. Bank, həmçinin pul və qəsəbə xidmətləri, plastik kartlar, pul köçürmələri, ödənişlər, internet bankçılıqları, onlayn kredit ödənişləri, saxlama qutuları, sənədli əməliyyatlar, səyahət çekləri, uzaq müştəri xidmətləri və s. fəaliyyətləri vardır. Bundan başqa, broker və diler xidmətlərini təklif edir. Müştərilərinə sənaye, telekommunikasiya, nəqliyyat, tikinti, kənd təsərrüfatı, ticarət, xidmət, həmçinin fərdi müştərilər kimi bir sıra iqtisadi sektorlardan müxtəlif şirkətlər daxildir.