Dəmir Bank

BankAzərbaycan

Dəmirbank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikasında fərdi və korporativ müştərilərə müxtəlif bank xidmətləri göstərir. Depozit məhsulları təklif edir; ipoteka, nağd pul, təqaüd, təmir və mikro kreditlər; dövlət, təhsil və səhiyyə işçiləri üçün kreditlər; və qızılla pul kreditləri, eləcə də sahibkar və şirkətlərə verilən biznes kreditləri təqdim etməkdədir. Şirkət həmçinin əmlak və avadanlıqların alınması üçün lizinq xidmətləri göstərir; plastik, əmək haqqı və korperativ kartlar; pul köçürmələri, ödənişlər və internet bank xidmətləri; bank seyfləri, əmlak satışı xidmətləri; pul vəsaitlərinin toplanması və ticari yatırımları əldə etmə xidmətləri də fəaliyyətləri arasındadır. Bundan əlavə, akkreditiv, bank zəmanətləri və ödənişlərin toplanması kimi sənədli əməliyyatlar təklif edir; qiymətli kağızlar bazarında broker və diler xidmətlərinin göstərilməsini təmin etməkdədir.