Din və Demokratiya Mərkəzi

Mülki və İctimai TəşkilatAzərbaycan

Azərbaycan əhalisi arasında dinlərarası münasibətlərin daha da yaxşılaşdırılması, islam etiqadlı müsəlman çoxluğun, eləcə də digər konfessiyaların milli tərəqqi və ictimai-siyasi münasibətlər sistemində demokratiya dəyərlərinin təsdiqi prosesində iştirakının təmin edilməsi, cəmiyyətdə gerçək dini dəyərlərin elmi əsaslar üzərində təbliği, sağlam dini maarifin təşkili, dinlərarası anlaşma mühitinin genişləndirilməsi, fanatizm meyllərinə qarşı maarifçilik təbliğatının aparılması mərkəzin yarandığı gündən göstərilən əsas hədəflərindən biridir.