Dünya Türk Gəncləri Birliyi

Mülki və İctimai TəşkilatAzərbaycan

DTGB, 1992-ci ilin fevralında Tatar Gəncləri Birliyi "Azadlıq"-ın öndərliyində Rusiya Federasiyasındakı Türk Dövlətləri ilə Kırım və Azərbaycandan olan qeyri-hökumət təşkilatlarının qatıldığı Türk Dünyası Gənclik Qurultayında yaradıldı. DTGB könüllü, müstəqil, millətlərarası bir demokratik platform olarak qurulmuş və təməlini, beynəlxalq normalardan, insan haqqları deklarasiyasına paralel dövlətlərarası sazişlərdən almışdır. Azərbaycanda 2010-cu ildə rəsmi fəaliyyətə başlayan Dünya Türk Gəncləri Birliyinin başqanı Əkrəm Abdullayevdir. Birliyin məqsədi Türkdilli gənclərlə əməkdaşlıq etmək və gələcək layihələri birlikdə gerçəkləşdirməkdir.