Əlillərin Cəmiyyətə İnteqrasiyası İctimai Birliyi

Mülki və İctimai TəşkilatAzərbaycan

Əlillərin Cəmiyyətə İnteqrasiyası İctimai Birliyinin əsas missiyası əlil insanların cəmiyyətə inteqrasiyasında onlara kömək etməkdir. Birlik əlil vətəndaşlar üçün ayrıseçkiliyin aradan qaldırılmasına, bərabər haq və imkanların yaradılmasına dəstək verməkdə, onların sosial aktivliyinin artmasına yardım etməkdə və yeni texnologiyaları istifadə edə bilmələri üçün onlara uyğun şərait yaratmaqdadır.