Gənclər Mərkəzi İctimai Birliyi

Mülki və İctimai TəşkilatAzərbaycan

Gənclər Mərkəzi İctimai Birliyi gənclərin hər səhədə inkişafına kömək olmayı hədəfləyir.