İnforex

Təhsilin İdarəedilməsiAzərbaycan

İnforex özəl treninq və konsaltinq şirkətidir.
İnforex treyderlərin peşəkar hazırlığı istiqamətində fəaliyyət göstərir.