İnnovativ Gənclər İctimai Birliyi

Mülki və İctimai TəşkilatAzərbaycan

İnnovativ (Yenilikçi) Gənclər İctimai Birliyi Azərbaycanın inkişafında gənclərin önəmli sahələrdə aktivliyini gerçəkləşdirir, bu istiqamətdə gənclərə dəstək verir.