Kapital Bank

BankAzərbaycan

Kapital Bank ASC Azərbaycan Respublikasında müxtəlif ticari və fərdi bank xidmətləri göstərir. Depozitləri qəbul edir; istehlak kreditləri, təmin edilmiş kreditlər, kredit xətləri, ipoteka kreditləri və biznes kreditləri kimi kreditlər verir. Şirkət həmçinin kartlar, hesablaşma və nağd pul, sənədlər, inkassasiya, tariflər, ixrac / idxal əməliyyatları, valyuta mübadiləsi, internet, mobil və digər bank xidmətləri kimi müxtəlif xidmətlər təklif edir. 31 dekabr 2016-cı il tarixi ilə 90 filial və 3 müstəqil vahid şəbəkəsi fəaliyyət göstərir.