Muğan Bank

BankAzərbaycan

Muğanbank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti müxtəlif bank məhsulları və xidmətləri təqdim edir. Pərakəndə Bankçılıq və Korporativ Bankçılıq seqmentləri vasitəsilə fəaliyyət göstərir. Şirkət cari və hesablaşma hesabları, əmanət hesabları, həmçinin vaxt, tələb, qısamüddətli, meqa və optimal depozitlər təklif edir. Bununla yanaşı təqaüdçü, sahibkarlıq, ipoteka, istehlakçı və avtomobil kreditlərini təmin edir; girov kreditləri və digər kredit və kredit imkanları da bunlar arasındadır. Bundan əlavə, şirkət kredit və debet kartları, investisiya əmanət məhsulları, birbaşa debit müəssisələri və törəmə məhsullar təklif edir. Bundan əlavə, bank kartı, internet bankçılıq, onlayn kredit ödənişi və plastik kart xidmətləri, həmçinin ödəniş və pul köçürmələri, xarici valyuta ticarət, zəmanət və kommersiya xidmətləri göstərir. Şirkət Azərbaycan Respublikasında 44 filial və 8 bölmə şəbəkəsi ilə fəaliyyət göstərir.