Odlar Yurdu Gənclər İctimai Birliyi

Mülki və İctimai TəşkilatAzərbaycan

Odlar Yurdu Gənclər ictimai birliyi gənclərin diqqətini elm, səhiyyə, mədəniyyət, idman və cəmiyyətin çeşidli sahələrinin inkişafına çəkməyi əsas məqsəd kimi görür, gənclər arasında beynəlxalq əməkdaşlığı təmin edir.
Odlar Yurdu Gənclər ictimai birliyi 170 üzvdən ibarətdir.