Paşa Bank

BankAzərbaycan

Paşa Bank fərdi və korporativ müştərilər də daxil olmaqla bank məhsulları və maliyyə xidmətləri təklif edir. Cari hesablar, müddətli depozitlər və aktivləşdirilmiş hesablar kimi çeşidli xidmətlər təklif edir. Şirkət, nağd kreditlər, ipoteka, tələbələr üçün kreditlər kimi xidmətlər göstərir. Bundan əlavə mübadilə və ödəmə xidmətləri, sərmayə və borç sərmayə bazar əməliyyatları, xarici valyuta əməliyyatları, yatırımlar üçün məsləhət xidmətləri də təklif edir.
31 dekabr 2016-cı ilə qədər bankın Azərbaycanda 4 xidmət binası və iki şöbəsi vardı.