Rabitə Bank

BankAzərbaycan

Rabitə Bankın təməli 1993-cü ildə Bakı şəhərində qoyulmuşdur. Bankın hal hazırda Azərbaycanın 12-dən çox şəhərində şöbəsi və 30 mindən çox müştərisi var.