Şirin Qənnadı Fabriki

Qida İstehsalıAzərbaycan

Şirin Qənnadı Fabriki 2006-cı ildə Bakıda qurulmuşdur.
Şirkət Azərbaycanda şokolad, konfet istehsalçısıdır. Şirkət istehsalda təbii qida qatqılarından istifadə edir. Qənnadı məhsullarının istehsalında əsas xammal sayılan kakao məhsullarında (kakao yağları, kakao tozu və s.) genetik dəyişikliyə malik qatqılar yoxdur.
Şirin Qənnadı Fabriki istehsal etdiyi məhsulları Azərbaycanın yerli bazarına və eyni zamanda qonşu ölkələrin bazarına çıxarır.