Siyasi Texnologiyalar Mərkəzi

Siyasi TəşkilatAzərbaycan

Siyasi Texnologiyalar Mərkəzi Azərbaycanda siyasi, iqtisadi, elm, təhsil, politologiya, psixologiya, sosiologiya və s. sahələrdə elmi araşdırmalar edir, ölkədə seçki texnologiyalarının yayılmasına yardım edir, elmi konfranslar, simpoziumlar gerçəkləşdirir.