SOCAR

Neft və EnerjiAzərbaycan

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti olaraq bilinən SOCAR (State Oil Company of the Azerbaijan Republic) neft, qaz yataqlarının, neft, qaz kondensatının istehsalı, emalı və nəqli, neft və neft kimyası məhsullarının yerli və beynəlxalq bazarlarda tədqiqində iştirak edərək təbii qazın Azərbaycan sənayesində və dünya bazarlarında nəqlində aparıcı mövqə tutmaqdadır. ARDNŞ-nin nəzarəti altında üç istehsal bölməsi, neft emalı zavodu, qaz emalı zavodu, dərin su platforması hazırlıq məntəqəsi, iki qaynaq, bir müəssisə və 23 bölmə fəaliyyət göstərir.