Təhsil Cəmiyyəti

Mülki və İctimai TəşkilatAzərbaycan

Təhsil Cəmiyyəti könüllülər tərəfindən qurulan qeyri hökümət təşkilatıdır.
Missiyaları aşağıdakılardır:
Xarici ölkələrin əhəmiyyətli təhsil təcrübələrini öyrənərək onlardan faydalanmaq;
Ehtiyacı olan bacarıqlı tələbələrə, araşdırmaçılara maddi yardım etmək;
Təhsil üçün keyfiyyətli dərsliklər yazmağa və onları tərcümə etməyə yardım etmək;
Xaricdə fəaliyyət göstərən çeşidli təhsil ocaqları ilə əməkdaşlıq etmək, Azərbaycanı xaricdə təmsil edən mərkəzlər açmaq, təhsil düşərgələri hazırlamaq.