Texnika Bank

BankAzərbaycan

Azərbaycan Respublikası Milli Bankı tərəfindən verilmiş olan 24 Fevral 1994-ci il tarixli 198 nömrəli lisenziyaya görə "Bank Technique" fəaliyyətə "Reşadbank" adıyla başlamışdır. 1998-ci ildən "Texnika Bank" kimi fəaliyyət göstərən və 500-dən çox işçisi olan bank 150-dən çox müştəriyə xidmət göstərir. Bank Rusiya, ABŞ, Almaniya, Avstriya, İsveçrə, Ukrayna, Qazaxıstan, Latviyanın əhəmiyyətli bankları ilə əməkdaşlıq edir. Əməkdaşlıq etdiyi banklar arasında aşağıdakılar yer almaqdadır:
"Drestner Bank AG" (Almaniya), "Commerzbank AG" (Almaniya), "Parex Bank" (Latviya), "Zentralban Oesterreich AG" (Avstriya), "OJCS Uralsib İ" (Rusiya), "Russky Slavyansky Bank" (Rusiya), "Amerikan Express Bank LTD" (ABŞ), "Wachovia Bank New York International Branch" (ABŞ), Banque De Commerce Et De placements SA (İsveçrə), American Express Bank LTD, Kredit Dnepr Bank (Ukrayna), Kazkommertsbank, Bank Turanalem (Qazaxıstan).