Ümid Yeri Xeyriyyə Mərkəzi

Mülki və İctimai TəşkilatAzərbaycan

Ümid Yeri Xeyriyyə Mərkəzi 1997-ci ildən günümüzə qədər 1500-dən çox sahibsiz uşağı öz sığınacağında yerləşdirmişdir.
Mərkəzə gələn hər sahibsiz uşağa həkim müalicəsindən sonra psixoloji dəstək verilmiş, müxtəlif təhsil ocaqlarına qeydiyyatları edilmiş, musiqi, rəqs və s. yetənəklərə sahib olanlarına ixtisas məktəblərində təhsil almaqları üçün şərait yaradılmışdır.