Yaddaş Maarifçi Gənclər İctimai Birliyi

Mülki və İctimai TəşkilatAzərbaycan

Yaddaş Maarifçi Gənclər ictimai birliyi maddi gəlir güdməyən qeyri-hökümət təşkilatıdır.
Birlik gənclər arasında elm və təhsili yaymaq, onların iş problemlərini həll etmək, ekologiya problemlərinin həllində gənclərin iştirakını təmin etmək yönündə işlərini davam etdirir.