Bir türk dünyaya dəyər ...

MuStafa Ece
3 il əvvəl

qırmızı başlıq Qırmızı alma bütün dünyadır. Bu gün dünya virgin.turk dövlətidir ki, dünya problemin ünvanıdır. Dünyada sizə ehtiyac duyduğunuza dönək ayağa.ya.

Cavab vermədən öncə siz