Hz. Peyğəmbər (s)

ali AVCI
3 il əvvəl

Rəsulallah (s.ə.v) -ə uyğun olduğunu bildirən ayələrdən bəziləri:

قال

الله تعالف: وما أتاكم الرس ول فوهخذ وما نه الاكامأ عمه فانتهوا

) ... Peyğəmbər sizə nə verir və nə varsa, onu əlinizdən götürün və əgər səni qoyarsan, onu səndən uzaqlaşdırsın. (59 Haş 7)

قال

الله تعالى: و مإا ينقاإ عىن الهو ن هو لا و حى يعوحه.

Peyğəmbər öz istəklərinə və istəklərinə görə danışmır. Sitat gətirən sözlər, ona göndərilən hymnal xəbərdir. M (53 Necm 3-4)

قال

الله تعالط: من يع الرسول فطقد اىاعا اللهه.

80 Peyğəmbərə itaət edən hər kəs Allaha itaət edir G (4 Nisa 80)

قال

الله تعال: وطنك لتىهدى ال صراإ مإسىتىقعيمه.

Şura ... O "

قال

الله تعال: فليحر الين يالفون عن أمره أن تأصيبمهم فتنة اخوخ يصذيبذهم عابى اىلعيمه.

Peyğəmbərin əmrinə qarşı çıxmaq istəyənlər bu dünyadakı çətinliklərdən və dünyanın şiddət dünyasında qorxusundan qorxmalıdırlar. Pey (24 Nur 63)

قال

الله تعال: واكرلن ما يتل ف بيوتكىنى من يات الله وال حىكامتةه.

Və həmişə evlərində oxunan Quran və onun elçisinin ayələrini xatırlayın və gündəmi qaçırmayın. Ah (33 Ahzab

Cavab vermədən öncə siz