Ölkəmizdə Tengrism

Coşkun Ercan
2 il əvvəl

ÖLKƏDƏ TENGRANİZM

Ölkəmizdə Diyanət İşləri Müdirliyi müxtəlif dini anketlər istifadə edərək məlumat toplayır. Buna edilən araşdırmaya görə, Türkiyənin% 99.2'si Müsəlmandır.

Buna görə, yalnız Tengrians və ya Ateistlər deyil; Xristianlar, Yəhudilər, Budistlər, Zərdüştlər və s. bir çox inanca mənsub insanlar Türkiyənin yalnız% 0.8'ini təşkil edir.

Bu rəqəmləri realist tapmaq mümkün deyil. Əldə edilən məlumatların etibarlılığını sorgulamalıyıq, xüsusilə araşdırma aparan rəsmi təşkilat "Diyanət İşləri" olduğunu nəzərə alsaq. Ancaq deyə bilərik ki, ölkəmizin əksəriyyəti islam dininə aiddir.

Allahın Allahının məktəblərdə və ya dini mədəniyyət dərslərində düzgün şəkildə izah edilməməsi inancına; bilirik ki, Türklər müsəlmanlara asanlıqla öyrədirlər, çünki onlar İslamaya bənzəyirlər. Bu görə Türkiyədə Tengricilik'in önümüzdəki illərdə məşhurluq qazanması ya da cemaatleşmesi çətin görünməkdədir. Bu çətinliyin əsas səbəblərindən biri şübhəsiz ki, Tengrizmin ünsiyyət qurmağına ehtiyac yoxdur.

Xristianlıq və islam, şübhəsiz ki, günümüzdəki səlahiyyətlərini missionerə borcludur. Xüsusilə fəth edilən bölgələrdə, bölgə xalqı asanlıqla insanları idarə etmək üçün dinlərini tərk etməyə məcbur edildi. Bu qüvvələr qanlı, işgəncə ola bilər; şirin dil, maliyyə yardımı, korrupsiya və ya ağır vergilər. Tarix boyunca Türklər bütün bu metodlara məruz qalmışlar və nəticədə insanlar Hakanların çevrilməsi ilə dinlərini dəyişdirmişlər. (siyasi səbəblərlə müsəlman olmuşuq)

Türklərin müsəlman olma məsələsindən daha ətraflı araşdırılması lazım olan bir məsələ olduğundan buradan daha çox izah etməyəcəyik; lakin bu günün Türkiyəsi Tengri inancına nə qədər uyğun?

Türkçülük və Tengrizmin yüksəlişi

Son illərdə Atsız kimi türk mütəfəkkirlərin məqalələri, sözləri və kitablarına çatmaq nisbətən asan olmuşdur. Türkçülüyün internetdə əhəmiyyətli bir paya sahib olduğunu müşahidə edirik. Xüsusən də gənclərin həvəslə özünü göstərən türkizm ideologiyası da insanların İslamı nəzərdən keçirir.

Türk zehinləri din haqqında düşünməklə maraqlanırsa, ilk növbədə islamı islah etmək düşünürlər. Türk dilində oxumaq və İslamı Türk mədəniyyətinə uyğunlaşdırmaq istəyirlər. Ancaq Türklər istəklərini İslamda yer olmadığını anladıqda İslamı sorgulamaya başlayır və bu prosesdə dini seçim edə bilərlər.

Bu prosesdə "İslamdan əvvəl nə iman gətirdik?" Sualı yüksəldən Türkçü, Tengricilik'i araşdırmağa başlayır. İşdə günümüz Türkiyə Tengricilerinin haradasa hamısı Türkçülük nəticəsində Göy Tanrı, Tengri inancı ilə tanış olmuşdur. Ancaq Türkçülüklər arasında Tənqrizmin ən məşhur inancı olduğunu söyləmək çətindir. Türkiyədə yüksəlişdə olan inancsızlıq Türkçüler'de də görülməkdədir. (Ateizm). Bundan əlavə İslamı öz yolları ilə izah edən və dini ilə çox məşğul olmayan türklər var.

Türkiyədə Türkçülük ilə Tengricilik'in inkişafının paralel olduğunu görürük. Ancaq Tengri inancı hər hansı bir ideologiya ilə inhisar edilməməli bir həyat fəlsəfəsidir. Tengri inancı, türkist həsrətlərinin örtüyü kimi istifadə edilməməlidir. Bu yalnız korrupsiyaya səbəb olur. Əslində, Türkçülükün toqquşmasına səbəb olarsa, Tengrism irqçilik əsası deyil. Buna görə, saman və saman yaxşı ayrılmalıdır, alma səbətinə alma; armud səbətinə armud qoymalıyıq.

İman və Tengrismin yüksəlişi

Bütün müqəddəslərin mənasını itirdiyi informatikanın bu dövründə böyük düşünən dinlər kifayət qədər təhlükəsiz görünmür. Məlumatlara bu asan giriş suallara cavabları çeşid etmişdir. Nurçu və İsmail Ağacı qrupları internetdən səmərəli istifadə edir və gəncləri hədəf alan nəşrlərə sahib olmasına baxmayaraq, gənclər arasında küfrün yüksəlməsinə şahid oluruq.

İnancsızlıq, Türkiyə kimi yaxın keçmişə qədər bağlı bir ölkədə olduqca yadırganacak şeydir və bu görə adam, İslamiyyəti tərk etsə belə bunu ətrafındakılara açıklamayabilir. Və ya Diyanət 'müsəlman' sorğusu deyə bilər.

İslamı soruşanlar internetdə və kitablarda əldə etdiyimiz məlumatlar nəticəsində dindən çıxa bilərlər. Xüsusilə Quranın Türkçəyə tərcüməsi və xalqın Türk Quranına asan girişi bir çox mövzunu gətirdi. Quran oxumaq və başa düşənlərin ağıllarında bir çox sual işarələri görünür və bu sual işarələrini həll edəcək cavablar axtarmağa başlayırlar.

Vətəndaşımız kifayət qədər cəsarətli olduqda bu sorguların küfrünə gətirib çıxarır. İslamdan çıxmaq həqiqətən Türk xalqı üçün çox çətin və acı bir prosesdir. İranda və hətta ərəb ölkələrində belə ateist bir güruhun varlığı dəqiq bir şəkildə bilinsə də İslam ilə özdeşleştirilen Türklər (Türkiyə türkləri); O, dinindən ayrılmasını sevdiyi kimi ayırır. Dində gördüyünü və həyatını davam etdirdiyi ziddiyyətləri və iradəsizliyini görməz.

Buna baxmayaraq, son on beş il ərzində ölkəmizdə imansız əhalinin artımına şahid olduq. Xüsusilə gənclər arasında İslam əvvəlki kimi təsirli görünmür. İmam Hatiplər və Quran kursları bu həqiqətlə mübarizə aparmaq üçün nə qədər olursa olsun.

İslamı tərk etdik; Nə indi? Nə etməli? Araşdırmalarımız insanlara yönəldilmişdir. Deist, Ateist; bəziları xristian, agnostik, buddist, paganist və nəhayət Tengrici ola bilər.

Tengrici olmaq necə? Türkiyədə ana atanız səbəbiylə Tengrici ola bilməyəcəyiniz aşikar. Bu görə Türkiyədə Tengri inancını bəsləyən iki insan qaynağı vardır: Türkçüler və dini sorgulayanların.

Bu məzmunda dini araşdırmalar edərək Tengri inancına çatan qardaşlarımız daha qiymətli görünürlər. Tengri inancı İslam və ya irqçiliyə düşmənçilik səbəbindən deyildir; bu yolu seçmişdir, çünki o, özünə uyğun iman olan təlimləri tapır.

Tengrizmin Türk Cəmiyyətinə vədinə nə deyir?

Biz Tengrici Türkiyə qrupu olaraq; biz insanları İslamdan qovmağa çalışırıq. Bu, özləri ilə məşğul olmaq məsələsidir. Biz yalnız Tengri dini ilə məşğul oluruq. Lakin söz mövzusu Türkiyə olunca, insanlar Tengricilik'i səbəb seçək ki? deyə bilirlər. Bu sözlərə gəldikdə İslamı qeyd etmədən deyil:

1- İslamın və cəmiyyətin günümüzdəki mənfi cəhətləri

İslam və digər dinlər xalqımıza rəhbərlik etmək üçün böyük bir vasitədir. Yalnız bir din üçün, Türklər öz zərərlərinin cərəyələrinə düşürlər və dini kimi görünən digər xalqların rəhbərliyi altında düşürlər. (İran adamı, Vahabilik, Salafizm və s.)

Bu şəxsiyyətimizi çətinləşdirir. Hamımız Türk-İslam mədəniyyəti və anlayışının bir növünə inanırıq. Tez-tez Yəsəvi üsulu ilə adlandırılan bu Türk anlayışı əslində bir xəyaldır. Əslində, köçəri türklərin din haqqında çox şey bilməməsi idi. Hal-hazırda Quran kursları və dini təhsilin artan yayılması sayəsində sözügedən təmiz türk-islam təfsiri artıq məhv edilmişdir. İmam Xatibdə (Sınıflar) təhsil alan Yorukslar, məzuniyyətdən sonra tamamilə fərqli dünyagörüşləri ilə qarşılaşdılar.

Anladığınız İslam dinində olduğumuz müddətdə, 'özümüz' olaraq varlığımız daim təhdid altında.

İslam dogmatik bir din və bugünkü yeniliklər və inkişaf üçün kifayət qədər açıq deyil. Məlumat dövründə yaşayırıq və lazım olan ən əhəmiyyətli silah məlumatdır.

Din, döyüş və nifrət vasitəsi halına gəlmişdir. Cəmiyyətdə artan radikal İslam demək olar ki, terror edir. Qarşılıqlı məhəbbət və tolerantlıq mühiti zədələnmişdir.

2- Tengrism vəd nədir?

a) Sağlam 'mən' və 'mədəniyyət' fenomeni yaratmaq,

b) dərin köklərimizdən xəbərdar olmaq, həyatı möhkəmləndirmək və özünə inamımızı artırmaq,

c) Elmin yüksəlməsinə və təbii elmlərə layiq olduğu yeri vermək üçün,

ç) qorxu və itaət mühiti əvəzinə məsuliyyət hissini inkişaf etdirmək,

d) Güclü hüquqi və məhkəmə sistemi (şərəf anlayışı) qurmaq,

e) incəsənətin inkişafı və artımının təmin edilməsi; Tengrism vəd edir.

Tengricilik'in Türkiyədə yaranma mübarizəsinin son hədəfi; güclü bir Türk cəmiyyəti yaratmaq. Bu dövrdə biz qohumlarımızın, Yaponların və Koreyanın yüksəlməsini görürük. Bizim kimi böyümək üçün biz yuxarıda göstərilən ölkəyə sahib olmaq məcburiyyətindəyik. İslam cəmiyyətlərinə aid olan geriləmizdən qurtulmaq üçün hərəkətə keçməliyik.

Bu məqaləni oxuyan bütün oxuculara arzulayıram.

COŞKUN ERCAN

Cavab vermədən öncə siz