Türk dünyasında dil birliyi nə üçün təmin edilmədi?

Zeynep Güzel
3 il əvvəl

Bu günə qədər qurulmuş Türk dövlətləri təxminən 12 milyon kvadrat kilometr əraziyə yayıldıqda müxtəlif dialektlər danışırlar. Türk dünyasının cari əhalisi 250 milyondan artıqdır, lakin yer üzündə birliyimiz yoxdur, biz getdikcə sosial və mədəni cəhətdən fərqlənirik.

Nə üçün Türk Dünyası belə böyük bir əhaliyə və belə bir geniş ərazidə hakimiyyətə baxmayaraq yer üzündə birliyin təmin edilməməsi? İnsanlar birliyi olmadan fikir və birliyə nail ola bilməsə, bu "ümumi dil" necə yaranır?

Bu mövzuda fikir mübadiləsi gözləyirik.

Cavab vermədən öncə siz