Türk dünyasında müxtəlif inancların ümumi xüsusiyyətləri hansılardır?

Adem Işıkdere
3 il əvvəl

Məlum olduğu kimi, müxtəlif dinlər və məzhəblər türk dünyasında yaşamağa davam edirlər. Bu nöqtədə ortaq mədəniyyətlər, tarixi köklərindəki bağlarımızı ortaya qoyur. Bu baxımdan, demək olar ki, hər cür Türk inancına təsir edən ümumi xüsusiyyətləri düşünmək istərdim.


Cavab vermədən öncə siz