Türk mifologiyası - Yaradılması və Tanrıları

Vedat Karaata
2 il əvvəl

Dünyadakı bütün mifologiyaların mənbəyi dastanlar kimi tanınır. Onlardan bəziləri ictimaiyyət tərəfindən tərtib edilmiş əfsanələr, digərləri əfsanələrdir. Türk mifologiyası, digər miflərdə olduğu kimi, mənşəyini dastanlardan götürür.

Ancaq Türk dastanlarında xalqın tarixdəki gerçək insanlarla eyniləşdirilməsi, Türk dastanlarının Mitos olmadığı ilə bağlı ümumi bir yanlışlığa səbəb olduğu müşahidə olunur.

Xüsusilə bu mövzuya bir izahat vermək üçün nəyin və nəyin olmadığını araşdırmalar nəzərə alınmalıdır. Bu tədqiqatların nəticələrinə görə; Tarixdə tanıdığımız insanların əfsanələrinə dastan deyilir.

Mifologiyaya, tarixdə qeyd olunmayan və böyük qəhrəmanların daxil olduğu insanlara təbii xüsusiyyətlərin verilməsi deyilir. Bu ifadəyə görə, Altay-Yakut türklərinin yaranma dastanı, Hunlar Oğuz dastanı, Göktürk, Ergenekon və Bozkurt dastanları kimi digər türk dastanları ümumiyyətlə türk mifologiyasıdır.

Türk mifologiyası dünyada məşhur olan Yunan Mifologiyası kimi bir mif ətrafında inkişaf etməmiş fərqli miflərdən ibarətdir. Ancaq mənşəli hamısı oxşar əfsanələrdir. Bu gün bu miflərdən ən məşhurunu sizə demək istəyirəm.

Türk Mifologiyası - Yaradılması

Müxtəlif yaradılış mifləri olsa da, Altay türklərinin ən məşhur və ən böyük əfsanələridir. Altay Türkləri uzun müddət monqol hakimiyyəti altında olduqları üçün, Altay Yaradan Əfsanəsində monqol təsiri olduğunu düşünmək olar; monqol dininin izləri yoxdur, amma İran mədəniyyətinin təsiri daha çox görünür.

Bunun səbəbi Göktürk eramızdan əvvəl türklər arasında İran təsiri və İranla mədəni əlaqələrin olması idi. Bundan əlavə, Altay yaradıcılıq dastanının təsiri Manichaeism dindir. Ancaq bunun ən əhəmiyyətli təsiri, köhnə Orta Asiya adətləri və inancları ilə əridilməsidir.

Türk mifologiyasında Altay yaradılışının əfsanəsində bir çox fərqli hesab var. Bu mifə görə, bütün kainatın yaranmasında yalnız iki varlıq var. Bunlar tanrı Ulgen və Erlikdir. Eposda, kainat heç bir şey olmadığı halda, yaxşılığın rəmzi olan tanrı Ulgen və pisliyin rəmzi olan Erlik uçurdular.

türk mifologiyası

Türk mifologiyası

Altaik yaradılış dastanının fərqli bir şərhinə görə Ülgenin böyük Tanrının özü olmadığı görüldü. Məlumdur ki, Kayra xanın Tanrı Ulgendən əvvəl olduğu bütün kainatın yaradıcısı idi. Kayra xan göyün on yeddinci mərtəbəsində yerləşir. Bu məlumatlara əsaslanaraq Ülgen, göydəki üç böyük Tanrıdan biri olaraq xatırlanır. Yaratma gücü Ülgenə qadın Ana ruhu tərəfindən verildi.

Ülgen və Erlik

Fərqli bir povestə qayıtsaq, Ülgen, bir yaxşılıq Allahıdır; ayın, günəşin və ulduzların üstündədir. Göyün on altıncı mərtəbəsində yaşayır. Qızıl qapılı sarayı və qızıl taxtı olan Ülgen, çox vaxt insan kimi təsvir olunur. Ülgenin çox sifətləri var.

Dualarda ağ parlaq, parlaq Hakan, səs-küylü, kostikli, şimşək kimi ifadələr söylənildi. Şimşekçi ifadəsi Yunan mifologiyasından Zevsi xatırladır. God Ulgen, insanın və dünyanın yaranmasında aparıcı rol oynayır. Göyləri, günəşi və ayı yaratdı. Atmosfer hadisələri təşkil edir və ulduzları idarə edir. Ülgenin yeddi oğlu və doqquz qızı var.

Eyni əfsanənin fərqli bir rəvayətinə görə, Kainatın varlığından əvvəl Ülgenlə birlikdə olan Erlik, bəzilərində Ülgen tərəfindən yaradılmışdır. Ancaq türk mifologiyasındakı bütün dastanlarda Erlik şeytanın özüdür. Bəzən cəhənnəmdə, bəzən göyün beşinci və ya doqquzuncu mərtəbəsində oturur.

Hər növ pisliyin daimi simvoludur. Allah Ulgen ilə daim müxalifətdədir. Dəmir, qılınc və qalxanla, ümumiyyətlə, öküz üzərində kişi şəklində təsvir edilmişdir. Erlikin 9 oğlu və 9 qızı var. Türklər tərəfindən İslam qəbul edildikdən sonra Erlik, əsasən Şeytan və Cin kimi varlıqlar ilə birləşdi.

DİQQƏT: Türk mifologiyasında Yeni il və şam ağacları bəzək ənənəsi

Kainatın və ilk tanrıların yaradılması Altay yaradıcılıq dastanında bu şəkildə inkişaf edərkən, digər tanrıların və tanrıların mifləri fərqli əfsanələrlə qarışdı və səpələndi.

Türk mifologiyasının tanrıları

Ümumiyyətlə məşhur türk mifologiyası Tanrı, tanrıça və müqəddəs ruhlardır; Yenisey kitabələri, Gökturk əfsanələri, Yakut Türkləri əfsanələri və Altay Yaradılması əfsanələrinin fərqli rəvayətlərindən əldə edilmişdir. Bu Tanrı ilahəsi və müqəddəs ruhlardan bəziləri kimi tanınır;

suyla

Altay, Yaradılış dastanına görə insanları qoruyan bir ruhun adıdır. Su, ay və günəş hissələrindən yaradıldı. İnsanları qoruyur və onların arasında yaşayır.

Qartal kimi yaxşı görünən gözləri var. Ülgenə xidmət edən ruhlardan biridir. Onun işi insanlara onun həyatında ola biləcəyini bildirməkdir. Karlık adlı ruh Suylanın ən yaxşı dostu hesab olunur.

Karlik

Su ilə görünən şey, eyni vəzifəsi olan bir ruhdur. Tüstü ilə görünür.

UTKUCI (UTKUCI)

Allah Ülgenə təqdim olunan qurbanı alan, səmada şamanı qarşılayan və Ülgenə istəklərini çatdıran müqəddəs ruhdur. Yolda şamanı müşayiət edir. Adı cinsiyyətə cavab verən deməkdir.

YO KAN

Yerdəki tanrıların ən güclülərindən biridir. Ülgenin evinə çatdığı düşünülən bir şamın olduğu dünyanın mərkəzində yaşayır. Heyvanların və təbiətin qoruyucusudur. Böyük fıstıq ağaclarında oturub qasırğa şəklində yaşıl ərazilərdə gəzib dolaşdığına inanan bu tanrı təbiətə vurduğu zərər üçün çox kədərli bir şəkildə ağladı.

TALAY QANU

Talay Kan dənizlərin hökmdarı, ölülərin qoruyucusu və yer üzündəki bütün suların tanrısıdır. Ev on yeddi dənizin qovşağında yerləşir. Yunan mifologiyasında Poseidon'a uyğundur.

AYIZIT

Yakut Türklərindəki uşaqları qorumaq, uşaq dünyaya gətirmək və yeni doğulmuş qadınların köməyinə gəlmək düşündüyü bir mifoloji varlıqdır. Göydəki süd gölünə gedir və həmin göldən bir damla su və süd uşağın boğazına gətirir. Bu damla uşağın canı və ruhudur.

Beləliklə, bu tanrıçanın gücü sayəsində uşaq həyatına başlayır. Hamilə qadının doğuş ərəfəsində göydən endiyinə və hamilə qadının doğuş ağrılarını yüngülləşdirmək üçün yanına dayandığına inanılır. O, müqəddəs bir rəng olan bir quş quşu və ağ kranla təsvir edilmişdir.

Umay

İlahə Umay haqqında məlumat Göktürk Yazılarından gəlir. Türk mifologiyasında Umay haqqında müxtəlif dastanlar var. Yakut türklərinin mifologiyasında Ayızıt ilə oxşarlıq var. Bir çox yerdə qadınları, uşaqları və təbiəti qoruyan və torpağı bərəkətli edən bir tanrıça kimi təsvir edilmişdir.

Anadolu Türklərində, "al board ası" adlandırılan analıq qadınlarının, uşaqlarını qaçırdıqları güman edilən həyat yoldaşından Umay tərəfindən qorunduğuna inanılırdı.

Onu Ana Təbiəti də adlandırsalar da, əsasən Azərbaycan türkləri arasında Humay kimi ifadə olunur. Bəzi mənbələrdə Ülgen ilə birlikdə dünyanın yaranmasında iştirak edir. Huma quşu onunla bir çox motivlərdə baş vermişdir.

Türk Mifologiyasının elementləri digər mifologiyalardakı miflər qədər dəqiq və nizamlı deyil. Səpələnmiş və şamanist ünsürlərdən ibarətdir. Buna görə Yunan mifologiyasında olduğu kimi mövzu ilə bağlı dəqiq və ətraflı məlumat verə bilmərik.

Oxuduğunuz üçün təşəkkür edirəm ...

Mənbə;

Prof. Dr. Bahaeddin Ögel - Türk Mifologiyası Cild 1-2

Yaşar Çoruhlu - Türk mifologiyasının konturu

Cəlal Beydili - Türk Mifologiyası Ensiklopedik Sözü

Cavab vermədən öncə siz