Türkçülük və Türkçülük

Coşkun Ercan
2 il əvvəl

Türk türkcəsi

Türk irqinin tarixi demək olar ki, bəşəriyyətin tarixi kimi qədimdir. Türk Yarışı tarixin səhnəsində belə bir dərin izlər buraxdı ki, bəzi insanlar "Tarix Türklərdən başlayır". ". Bu vəziyyət, bir çox insan elminin diqqətini çəkmişdir ki, türklər minlərlə il tarixinin tarixində olub və türk sözünün mənşəyini araşdırmağa çalışmışlar. Türk sözünün mənbəyini tapmaq üçün bir çox fərqli şərhlər edilmişdir. Bəzi ekspertlərin sözlərinə görə, ilk dəfə M.Ö. 13-14-ci əsrlərdə "Tick, Turkish or Tics" formasıdır. Bəzilərinə görə, Türk adı keçmişə aiddir.

Türk insana ondan asılı olan insanları nəzərdə tutur. Burada nəzərdə tutulan şey dövlət qanunudur. Başqa sözlə, Türk; Bu dövlətin və dövlətin qanunlarına asılı olan insanlara aiddir ".

Orta Asiyadan gəldiyi bilinən əksinə, Türklər, döyüş və silah sənətlərinə həsr olunmuş, köçəri həyat tərzi ilə heyvandarlıq və heyvan məhsulları ilə dolanışıq təmin edən bir irqdir.

Bizlər Millət deyil Türk Irkındanız.Türk milləti; Türkiyə Respublikası sərhədləri içərində yaşayan, Türkiyə Respublikası şəxsiyyətinə sahib vətəndaşlar Türk Milletdendir.Örnek verəcək olsaq Ölkəmizdə yaşayan Çerkesler Türk Milletdendir Türk irqindən deyil.

Eyni dili danışan və eyni ənənə və ənənələrlə əlaqəli olan və onların arasında qan əlaqələri olan cəmiyyətlərə irqi nədir. Millettənin əsas məqamı mədəniyyət, din qardaşlığıdır.

İranda başlıca nöqtə qan bağıdır və qohumluqdur.

Biz köhnələrə qayıtsaq, Türk əsilli, Asiyanın Hun dövləti olduğumuza görə, biz Göktürk nəhənglərindən gəldiyimiz üçün atalarımız bizə, kürdlərə, çərkəzlərə, bolqarlara və buna görə bu ölkələrə əsaslanır. Ona görə də, onlara eyni münasibətdən gəlməğəm, çünki o, mənim qardaşlarımı çağırdı, bizim üçün vacib olan şey dinin qanı deyil, çünki din seçicidir, Türk olmaq üçün bir fəlakətdir.

Türkiyədə "irqçilik" sözünü istifadə etmək insanların dodaqlarını Bükmesini səbəb olur. Milliyyətçiliyi lazımi səviyyədə etmirsə də, millətçilər adına olan insanlar səmimi görünmür. Müdriklərimiz (!) Əsgərlərə, plakatlara, güllələrə, silahlara borclu olan insanlar anti-militarist ifadələr verir və hərbi və hərbi siyasətə qarşı çıxırlar.

Türkiyədə Türk millətini müdafiə edən, xalqa aid olan bir şəxs olmadığı kimi, sözdə "məzlum" olan başqa birliklər da bala köpekmişçesine hər kəsin dilində gəzir.

Şüurlu millətçilər olaraq biz Türk irqini iddia etməliyik. Bu məqsədi "türkizm" deyirik. Türkizm təmiz türk millətçiliyidir. Türk millətçilərinin müdafiə etdiyi digər millətlərə, cəmiyyətlərə və mədəniyyətlərə qarşı olan nifrət deyil.

Biz Türk millətçiləri; Türk irsinə, Türk tarixinə, Türk atalarına, Türk dilinə, Türk mədəniyyətinə, Türk torpağına və Türk bayrağına hörmətimiz sayəsində dəyərlərimizə hörmətsizlik edənlərə qarşı özünümüdafiə hüquqlarımızı istifadə edirik. Bu şəxslərə qarşı özünü müdafiə etmək hüququ bəzi qruplar tərəfindən qeyri-qanuni olaraq müəyyən edilir.

Türkiyə Respublikası Konstitusiyasının 10-cu maddəsinə görə; irq, rəng, cins, siyasi düşüncə, fəlsəfi inam, din, təriqət və buna bənzər səbəblər üzündən hər kəs qanun qarşısında bərabərdir. Biz Türk milliyetçilerine qarşı təqdim edilən, bizlərə zidd olduğu deyilən qanun, Türkiyə Respublikası Konstitusiyasının 10-cu maddəsidir. Bu qanuna görə irqçilik qanuni deyildir.

Türkiyə Respublikası Konstitusiyasının 17. maddəsinə görə hər kəs, həyata, maddi və mənəvi varlığını qoruma və inkişaf haqqına malikdir. Bu qanuna görə, Türkçülüklərin əxlaqi dəyərlərini iddia etmələri qanuni haldır. Türk irqçilik mənəviyyat və səmimiyyətə əsaslanır.

Yenə eyni Türkiyə Respublikası Konstitusiyasının 25-ci maddəsinə görə isə hər kəs, düşüncə və qənaət azadlığına malikdir. "Heç kəs heç bir səbəb və məqsəd üçün fikirlərini və məhkumlarını ifadə etməyə məcbur edilə bilməz; onların düşüncələri və hökmləri üçün məhkum edilə bilməz və ya günahlandırıla bilməz. " Buna görə, türk millətçiliyi Türkün ən təbii hüququdur. Türk millətçiliyi türk millətini başqalarından ayırmaq, türk millətini digər xalqlarla müqayisədə qorumaq və himayə etmək ehtiyacından irəli gəldi. Bu məqaləyə görə Türkçülüyü Türkçülük etmək və Türkçuluğu cinayət olaraq göstərmək üçün qınayırıq. Bu hüquqlara qarşı tədbirlər özünümüdafiə hüququ ilə itələmək olar. Türk milliyetçilerini qınayan və ya xor görən şəxslər, Türkiyə Respublikası Konstitusiyasının 25. maddəsini pozaraq cinayət işləyirlər.

Konstitusiyanın 17 və 25-ci maddələrini nəzərə alaraq; Türk irqçiliyini və Türk millətini üstün görmək qadağandır. Tarix bizim irqçilik-Turançika iddiasında bunun nümunəsini göstərmişdir.

İrqçi və Turançalı olmaq üçün qarşılaşdıqları cəzalar və işgəncələrdən bir yarım il keçdikdən sonra Türkçülük, irqçiliyin-Turançika iddiasının şübhəlisi; və Ali Məhkəmə 1. İstanbul İstintaq Hüququ Məhkəməsi "prosessual və əsas aspektləri" qərarını ləğv etdi və həbs olunanların dərhal azad olunduğunu və 26 oktyabr 1945-ci ildə İstanbul Döyüş Hərəkatı Komandirliyinə həbs olunanların dərhal sərbəst buraxıldığını məlumatlandırdı. Buradakı Türkçülərin azadlığı, "Türk irqçiliyi qanunla qanuniləşdirilmişdir.

Nəticədə; Türk irqçiliyi mənəvi dəyərlərə və düşüncə azadlığına etibar etmək məqsədi ilə qanuni bir qanun. Hər Türkün Türkcə irqçilik etməsi qanuni və haqqdır.

26 oktyabr 1945-ci ildə Türkcə qanunları və qanunlarını pozduğuna görə Türk irqçilik bəraət qazandı.

Türklüğünüzü tam olaraq davam etdirə, son nəfəsinizə qədər Türklüğünüzü qorumaq və türkizminizi həyatınızın sonuna qədər bağlamaq olar. Türkiyə Respublikası Konstitusiyasına görə bu ən təbii haqqınızdır.

Coşkun ERCAN

Cavab vermədən öncə siz