İT Layihə İcraçısı (Marketinq)

İstanbulmarketinqidarəetməicraçıistanbul
Ümumi xüsusiyyətlər

Zorlu Holdinq İnformasiya Texnologiyaları Qrubu Başçılığında "İT (İnformasiya Texnologiyaları) Layihə İcraçısı" olaraq işləyəcək bir məsləkdaş tələb olunur,
Universitetlərin məzunları tərcih olaraq kompüter mühəndisliyi, sənaye mühəndisliyi,
İnsani münasibətləri güclü, təsirli şifahi və yazılı əlaqə bacarıqlarına sahib,
Kollektivə köklənmiş və şirkətimizin dinamik təbiətinə uyğun,
Güclü rabitə, təşkilat, vaxtı idarəetmə bacarığı olan,
İngiliscə danışmaq,
Kişi namizədlər üçün hərbi xidmət tamamlandı,
Sürücü vəsiqəsi var və aktiv olaraq istifadə edir.

İş haqqında məlumat

İnformasiya texnologiyaları idarəetməsinin strategiyalarına uyğun olaraq layihələrin icrasını dəstəkləmək,
Layihə dizayn və həyata keçirmə mərhələlərində açar ilə məsləhətçilər arasında əlaqə və koordinasiyanı təmin etmək,
Sistemlərin iş davamiyyətinin ehtiyaclarına görə lazımi planlama, müşahidə, idarəetmə, problemi həll etmə və koordinasiya fəaliyyətlərinə dəstək olmaq,
Məlumat vermə dizaynı / informasiya məlumatlarını dizayn etmək, informasiya məlumatlarını dizayn etmək,
Sistemlər və əməliyyatlar arasında inteqrasiya nöqtələrini müəyyən etmək, inteqrasiyanın qurulması və davamlılığının təmin edilməsində aktiv rol oynamaq,
Marketinq və satış sahəsində həll yolu tapmaq, qurulan proqramlaşdırma ilə əlaqəli olan biznes xətlərini dəstəkləmək,
İşin davamiyyətini təmin etmək, araşdırma, inkişafetdirmə və yaxşılaşdırma işlərində yer almaq, yeni texnologiyaları izləmək,
Layihə analiz mərhələsində texniki kollektiv ilə sistem memarı və dizayn işlərini yerinə yetirmək, tətbiq mərhələsində test və yoxlama proseslərinin koordinasiyasını təmin etmək,
Layihə kollektivi ilə birlikdə mümkün həll memarı alternativlərinin qiymətləndirilməsində yer almaq, layihələrin planları istiqamətindəki irəliləməni izləmək.