Holdinqdə işləməyə səyahət maneəsi olmayan kişilər üçün

İstanbulreklamtanıtmatəqdimatİstanbulda işHoldinq
Ümumi xüsusiyyətlər

Tərcih olaraq ingiliscə və almanca bilən, əlaqəli fakültələrdən məzun olan.

İş haqqında məlumat

Holdinqimizin reklam və tanıtma xidmətləri üçün bir icraçı / idarəçi tələb olunur.