Our Mission

Türk xalqlarının mədəniyyət, paylaşma və sosial əlaqə şəbəkəsi

Türk xalqları arasında əlaqə qurmaq, hər kəsə əngəlsiz bir şəkildə fikirlərini və məlumatlarını dərhal yaratmaq və paylaşmaq gücü vermək.