Dilek Özdemir
4 il əvvəl - 2 Dakika, 31 Saniye

Türk Dünyasının Ortaq Bayramı..Nevruz

Təbiət ilə iç-içə, qucaq-qucağa yaşayan, torpağı "ana" olaraq xarakterizə edən Türkün düşüncə tarixində, "baharın gəlişi" əhəmiyyətli bir yerə sahibdir.

Novruz, Türk dünyasının şimalından cənubuna, qərbindən şərqinə qədər uzanan geniş coğrafiyada yaşayan xalqların bir çoxu tərəfindən geniş şəkildə qeyd olunan bahar bayramıdır. Bütün bayramların dini və milli bir inancdan, o cəmiyyəti maraqlandıran ortaq bir xatirə, ənənə, duyğulardan və təbiətin insanlarda təsir buraxan hər hansı bir hadisəsindən doğulduğuna inanarlar.


Türk Dünyasının Ortaq Bayramı..Nevruz


Bu bayram İslamiyyəti qəbul etmiş olan ilk müsəlman yerləşik, köçəri Türk birliklərində; sürgün ovu, toy, ziyafət və s. kimi İslamiyyətlə əlaqəsi olmayan adətlərdən biri olaraq yaşamaqdadır. Ənənələr, tarixini qətiliklə müəyyənləşdirə bilmədiyimiz dövrlərdən qalmadır. Niyə, nə üçün, necə kimi suallar soruşulmadan atadan oğula keçmişdir. Ənənələr bu xüsusiyyətiylə millət bağını gücləndirən ən əhəmiyyətli ünsürlərdən biridir. Baharın gəlişinin qeyd olunduğu bu gün də belə bir ənənədir ..

Novruz ənənəsi; nə Süniliklə, nə Ələviliklə, nə Bektaşiliklə birbaşa əlaqəsi olmayan, İslamiyyətdən çox-çox əvvəllərə gedib çıxan bir ənənədir. Yəni bir dinin və ya məzhəbin bayramı deyil. Buna görə də hər hansı bir şəkildə bir məzhəb adına, bir din adına, bir etnik, mənşə adına bağlı olaraq göstərilməsi, istismar edilməsi bir ayırma ünsürü olaraq təqdim edilməyə çalışılması səhvdir.!

1990-cı ildə müstəqilliyini elan edən Türk respublikalarında: Qırğızıstan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və Azərbaycanda, Rusiya Federasiyası daxilindəki Tatarıstanda 21 Mart Ərgənəkon / Novruz Bayramı "Milli Bayram" olaraq elan edilmişdir. Türkiyədə də 1991-ci ildə Türk Dünyası ilə birlikdə ortaq bir gün olaraq rəsmi tətil olmadan bayram elan edilmişdir.


Türk Dünyasının Ortaq Bayramı..Nevruz


Novruz; Türk insanını bir-birinə bağlayan, Ergenekondan dəmir dağları əridərək dirilən atalarının ruhlarıyla yanan bir atəşdir. Bu atəş, heç sönmədən minlərlə il yandı və gələcəkdə də qıvılcımlarından minlərlə könülü alovlandıraraq "ortaq mədəniyyət ocağı"nda minlərlə ruhu isidəcəkdir. Avrasiyanın, Türk aləminin Novruz gülləri gələcəyə ümidlər daşısın.

Novruzun Türk xalqlarındakı adları:

Türk dünyasında, Hunlardan  günümüzə qədər fərqli adlarla gəlib çatan təbiətin və milli oyanışın birləşdirilməsi mənasını daşıyan Novruz (Yeni gün) şənlikləri bu adlarla qeyd olunur:

Novruz, Navruz, Sultan-ı Novruz, Sultan-ı Navrız, Navrez, Nevris, Naorus, Novroz, Navrıs oyıx, Novruz, Norus, Ulustın ulu küni, Ulusun ulu günü, Ulu kün, Ergenekon, Bozkurt, Çağan babu marta, Kürklü marta, İlkyaz yortusu, Yeni gün, Yengi kün, Yeni il, Mart doqquzu, Mərəkə, Meyra, Nartukan, Nartavan, Isıakh bayramı, Altay ködürgeni, Bahar bayramı, Yörük bayramı, Mevris.