Azәrbaycan Tibb Universiteti

Bakü, AzərbaycanDövlət universiteti

Əsası 1930-cu ildә qoyulan Azәrbaycan Tibb Universitetinin 4 klinikası, 6 tәlim tәdris binası, 1700 nәfәrlik 6 tәlәbә yataqxanası (1-ci vә 6-cı yataqxanalarda oğlan tәlәbәlәr, 2-ci vә 3-cü yataqxanalarda qız tәlәbәlәr, 5-ci yataqxanada xarici tәlәbәlәr, 4-cü yataqxanada müvәqqәti olaraq mәcburi köçkünlәr yerlәşdirilmişdir) var. Tәlim tәdris binasında internet salonu, 1 milyona yaxın kitabı olan kitabxana vә "Tәbib" nәşri var. Universitetdә 6 fakültәdә müxtәlif tibb fakültәlәri üzrә dәrslәr verilir:
1. I.Müalicә-Profilaktika Fakültәsi (18 kafedra)
2. II.Müalicә-Profilaktika Fakültәsi(17 kafedra)
3. Tibbi Profilaktika Fakültәsi (7 kafedra)
4. Hәrbi Tibb Fakültәsi
5. Stomatologiya Fakültәsi
6. Əczaçılıq Fakültәsi

Fakülteler

    • Məlumat     Əlavə məlumat

     Məlumat yoxdur

     Proqramın növü

     Bakalavr

     Bal sistemi

     Riyazi

     Təqaüd

     Məlumat yoxdur

     Təqaüd faizlərinin endirimi

     Məlumat yoxdur

     Hazırlık

     Məlumat yoxdur

     Tədris müddəti

     Məlumat yoxdur

     Təhsil dili

     Məlumat yoxdur

     Dil ağırlığı

     Məlumat yoxdur

     Şöbənin müvəffəqiyyət dərəcəsi

     İlMüvəffəqiyyət dərəcəsi KontingentKeçid balıƏn yüksək bal
     Şöbənin müvəffəqiyyət dərəcəsi Məlumat yoxdur