Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası

Bakü, AzərbaycanDövlət universiteti

Polis Akademiyası 1921-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Komisarlığı qərarıyla milis və komandir kadrlarını hazırlamağı planlaşdıran məktəb olaraq açıldı. 1957-ci ildə Bakı Milis Məktəbi Daxili İşlər Nazirliyinin Bakı Özəl Orta Milis Məktəbinə çevrildi. Bakı Özəl Orta Milis Məktəbi 1992-ci ildə akademiya statusunu almışdır. Akademiyada aşağıdakı kafedralarda təhsil verilir:
Sosial elmlər
Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi
Cəza hüququ
Özəl hüquq
Məhkəmə prosesi
Kriminalistika
Daxili İşlər organlarında idarəetmənin təşkili
Daxili İşlər organlarında əməliyyat-axtarış fəaliyyəti
Daxili İşlər organlarında idarə fəaliyyətləri
Özel taktika hazırlığı
Dil hazırlığı
Fiziki hazırlıq

Fakülteler