Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası

Bakü, AzərbaycanDövlət universiteti

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası 13 iyul 2000-ci ildə qurulmuşdur.
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası moda dizaynı fakültəsi ilə xaricdə də layiqli mövqeyə sahibdir.
Bundan əlavə Azərbaycanda heykəltaraşlıq təhsili verən akademiya British Council ilə əməkdaşlıq edir və Britaniya Krallığı tərəfindən tanınır.
Akademiyada 7 ixtisas və 20 ixtisaslaşma üzrə bacarıqlı rəssam kadrları hazırlanır.

Fakülteler