Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

Bakü, AzərbaycanDövlət universiteti

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 3 yanvar 1999-cu ildə qurulmuşdur. Akademiya 2 fakültədən (Siyasi idarəetmə fakültəsi, İnzibati idarəetmə fakültəsi) və 9 şöbədən ibarətdir.

Fakülteler