Bakı Qızlar Universiteti

Bakü, AzərbaycanÖzəl universitet

Bakı Qızlar Universitetinin nizamnaməsi 1992-ci ildə təsdiqləndi. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi 08 iyul 2005 tarixli qərarıyla Bakı Ali Pedagoji Qızlar Məktəbi Bakı Qızlar Universiteti olaraq adlandırıldı. Universitetdə Elmi Şura, “Sosial-pedaqoji” və “Filologiya-tarix” fakültələrinin dekanlıqları, 6 fakültə, Tələbə şurası, Tələbə elm dərnəyi, Tələbə gənclər təşkilatı fəaliyyət göstərir.

Fakülteler