Lənkəran Dövlət Universiteti

Lenkeran, AzərbaycanDövlət universiteti

Universitetdə 2500-dən çox bakalavr, 100-dən çox magistr, 20-dən çox aspirantura tələbəsi 300-dən çox professor və dosentden təhsil alır.
Hal-hazırda universitetdə 4 fakültə - Təbiyyat, Humanitar, İqtisadiyyat və idarəetmə, Aqrar və mühəndislik fakültələri fəaliyyət göstərir.
Universitet bir çox sosial-siyasi və mədəni fəaliyyətlər həyata keçirmiş və ya bu fəaliyyətlərin həyata keçməsində vasitəçi olmuşdur.
Universitet Avrasiya Universitetləri, Xəzər dənizinə çıxışı olan ölkələrin, Türkdilli ölkələrin və Qafqaz ölkələrinin universitetləri assosiasiyalarının bir üzvü olaraq, Avropa və Asiyanın 100-dən çox inkişaf etmiş ali təhsil və elm mərkəzləri ilə sıx əlaqədədir. NATO, INTAS, Erasmus-Mundus və digər beynəlxalq təşkilatların həyata keçirdiyi fəaliyyətlərin iştirakçısıdır. Universitetdə elmin aktual problemləri üzrə 200-ə yaxın araşdırma aparılır, "Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri" adlı elmi jurnal nəşr edilir.

Fakülteler